Byd op til dans - k!


Dans kan understøtte den faglige undervisning på denne måde:

  • I et ”dansekvadrat” kan der hoppes stavelser, øve ugedage, månader, hoppe begrep som indenfor, udenfor, i cirkel etc.
  • Gennem at sige svære ord i rytme sammen med en bevægelse der understøtter ordets betydelse
  • Med arbejde parvis hvor ordene er hinandens modsætning, bred/smal eller høj/lav osv
  • Dansetrin hvor man arbejder med ord der rimer

Når elever skal huske svære ord med mange stavelser så hjælper ”muskelmindet” hjernen at huske det.

Tilbudet kan tilpasses 0 - 3 kl.